Вівторок, 23 Липня, 2024
ЕкономікаУкраїна

Хто і як керує банками в Україні

Банківська система в Україні існує більш ніж чверть століття. За цей час вона переживала як стрімке зростання, так і складні часи. Ми — клієнти, вкладники — ці злети та падіння проходили разом з банками. Та чи завжди наші стосунки були відвертими?

Банківська система в Україні існує більш ніж чверть століття. За цей час вона переживала як стрімке зростання, так і складні часи. Ми — клієнти, вкладники — ці злети та падіння проходили разом з банками. Та чи завжди наші стосунки були відвертими?

Донедавна створити банк в Україні було не дуже складно та не потребувало значних ресурсів. Банки створювали частіше за все для обслуговування власних бізнесів або для продажу іноземним інвесторам. Звісно, за таких умов питання корпоративного управління майже не згадувалося.

Що ж таке система корпоративного управління, і чому це важливо?

Корпоративне управління — це відповідь на питання про те хто, як та у чиїх інтересах здійснює управління банком. На його якість суттєво впливають позиція регулятора та наявність або відсутність попиту зовнішніх (клієнтів, вкладників) та внутрішніх (акціонери, працівники, керівники, власники) стейкхолдерів.

Якою ж була позиція у всіх вищезгаданих осіб щодо корпоративного управління раніше? Повне несприйняття корпоративного управління при суто формальному дотриманні вимог законодавства. Клієнти, як правило, не цікавилися тим, як управляється банк. Через таку позицію автоматично наражаючись на небезпеку, яку майже не усвідомлювали. І врешті стали заручниками “формального корпоративного управління”, ігнорування їх інтересів та наслідків “управлінських рішень” бенефіціарних власників банків.

Що змінилося сьогодні? Банківська система зменшилася у понад два рази. Довіра до банків значно впала. Традиційна модель ведення банківської справи вже не надає можливості отримувати належну прибутковість та забезпечувати стійкість банку не тільки станом на зараз, але й на більш тривалий час.

Нинішня банківська система в Україні — зовсім інша, ніж раніше. ЇЇ фінансує вже не мажоритарний акціонер — головним джерелом фінансування стали кошти населення. Цей факт зумовлює необхідність переглянути існуючу систему корпоративного управління в банках. Власники банків, які першими це усвідомлять і перейдуть до системи корпоративного управління, що побудована на дотриманні балансу інтересів власників банків (мажоритарних акціонерів) та зовнішніх стейкходерів (головним з яких є населення), отримають значну конкурентну перевагу.

Перші кроки з боку регулятора та законодавців вже зроблені.

Національний банк України завершив цього року складний, але дуже важливий процес — забезпечення прозорості структури капіталу банків. Інформація щодо реальних власників банку перевірена та підтверджена НБУ, регулярно оновлюється та публікується на офіційних сайтах Нацбанку та банків.

Що це дає нам з вами?

Раніше ми або взагалі не знали, або лише із ЗМІ мали інформацію про власника банку. І, відкриваючи рахунок у такому банку, ми як клієнти отримували разом з угодою весь спектр ризиків, притаманний стилю ведення бізнесу та цілям власників такого банку. Поки все було добре, майже ніхто про це не замислювався. Але коли настали скрутні часи, то багато хто з нас повною мірою відчув, що це дуже боляче. Ризики власників банків стали нашими ризиками. Саме для того, щоб не брати на себе чужих ризиків, варто цікавитися інформацією про структуру капіталу та враховувати її при обранні банку.

Банки отримали на законодавчому рівні статус суб’єктів суспільного інтересу. Це зумовлює підвищення вимог до аудиту та фінансової звітності, внаслідок чого наша з вами впевненість у достовірності фінансової звітності банків має зрости.

Крім того, саме на Різдво 2018 року, набула чинності нова редакція Закону України “Про акціонерні товариства”. Ці зміни посилили роль наглядових рад, підвищили вимоги до незалежних директорів у банках, припинили практику публічності банків за формальною вимогою закону, але не за суттю. НБУ зробив дуже важливий крок до переходу від формального корпоративного управління до корпоративного управління як дієвого інструменту попередження або управління ризиками. Центробанком України включено корпоративне управління у перелік пріоритетів щодо банківського нагляду, змінено підходи до погодження керівників банку (у тому числі незалежних директорів) та вимоги до побудови систем управління ризиками, які мають бути поєднані із системами корпоративного управління. Зростання уваги НБУ до питань корпоративного управління є мотивуючим фактором для керівництва та власників банків у 2019 році змінити ставлення до систем корпоративного управління, включення їх до пріоритетних напрямів та оновленої бізнес-моделі.

Ми живемо у складні часи, головною особливістю яких є відсутність стабільності та постійні зміни у навколишньому середовищі. І як би цей факт не було складно прийняти, але саме нашою відповідальністю стає навчитися попереджувати або керувати ризиками. Ризик втрати коштів значно зменшується тоді, коли ви перед тим, як обрати банк та укласти угоду про відкриття депозиту, а також протягом всього строку користування послугами банку, активно цікавитесь тим, хто та як ним керує, аналізуєте інформацію, читаєте фінансову та нефінансову звітність банку. Адже клієнтська активна позиція — першочергова умова для того, щоб управління банками стало дійсно клієнтоорієнтованим та забезпечувало стійкість та надійність банку.

Залишити відповідь