Четвер, 18 Квітня, 2024
Здоров'яСуспільство

Helsi покращила контроль для пацієнтів їхніх медичних записів у додатку

Відтепер у застосунку Helsi для пацієнтів кожен одразу отримує сповіщення про  заплановані та завершені прийоми у лікаря. Це нова функція для користувачів,  яка допоможе своєчасно отримувати інформацію про прийоми та ще ретельніше  контролювати, що відбувається з медичною карткою пацієнтів та їх дітей.  

Наразі на ринку України 35 медичних інформаційних систем, які дають  можливість лікарям вносити записи про пацієнтів в електронну систему охорони  здоров’я. Helsi додатково надає зручний кабінет пацієнта з доступом для  користувачів до їх медичних даних. У застосунку провайдера українці бачать,  що відбувається з їхніми даними та можуть на них впливати. Тепер Helsi запускає  push-повідомлення – пацієнту не потрібно слідкувати за історією своїх прийомів,  він одразу отримує інформування про створені записи. 

Оновлення передбачають 4 автоматичних push-повідомлення у додатку: про запланований прийом медпрацівником для пацієнта або його дитини, про  завершений прийом медпрацівником для пацієнта або його дитини. Також у  застосунку з’явилася можливість поскаржитися на прийом. 

Батьки зможуть оперативно відслідкувати не лише власні прийоми, але й  прийоми своїх дітей. Для цього попередньо треба зареєструвати свою дитину  через функціонал «Пов’язані особи» у додатку. 

Для отримання push-повідомлень потрібно перевірити налаштування у  смартфоні та дозволити застосунку надсилати сповіщення. У застосунку  додаткові налаштування не потрібні. Треба лише дати згоду на надсилання push повідомлень під час першого входу у застосунок.  

Функція «Поскаржитися на прийом» 

Вважаючи прийом помилковим, пацієнт обирає функцію «поскаржитися». Далі – автоматично переходить до служби підтримки Helsi. Користувач залишає  звернення, а Helsi контактує з медзакладом. Пацієнту приходить сповіщення про  результат скарги. Якщо лікар дійсно вніс прийом помилково – прийом позначать  таким, що не відбувся. 

Як відрізнити коректний прийом від помилкового 

Команда Helsi проаналізувала запити від користувачів зі скаргами на помилкові  прийоми. Виявилося, що більшість із них внесені лікарями внаслідок вакцинації,  виписаного направлення чи рецепта.

Перевірити, чи створений прийом в рамках вакцинації, можна самостійно.  Потрібно перейти у прийом та переглянути причину звернення. Якщо причина  звернення – це «Імунізація/профілактичне лікування» – то прийом створений  лікарем під час вакцинації пацієнта. У вакцинальній бригаді брали участь лікарі  різних спеціалізацій, від ЛОРа до невропатолога, тому і прийом «відвідування  ЛОРа» може стосуватися саме щеплення. Роз’яснювальне відео за лінком 

Якщо ж пацієнт перевірив прийом і впевнений у помилці – поскаржитися можна  у додатку, або звернутися напряму до медичного закладу. Він самостійно  сконтактує з лікарем та відповість пацієнту. 

«Додатковий функціонал прискорить контроль пацієнтами власних прийомів, каже Євген Донець, СЕО Helsi. Запланувавши прийом, отримавши  направлення до вузькопрофільного спеціаліста чи чергову бустерну дозу,  пацієнту прийде сповіщення із чітким повідомленням про запис, щойно  внесений лікарем». 

Інформаційна довідка 

Helsi – це частина електронної системи охорони здоровʼя, до якої входять центральна база даних  та електронні медичні інформаційні системи, між якими забезпечено автоматизований обмін  інформацією, даними та документами через відкритий програмний інтерфейс (АРI). Для  підключення до центральної бази даних електронна медична інформаційна система повинна  відповідати технічним вимогам, які визначаються адміністратором (ДП “Електронне здоровʼя”) та  затверджуються НСЗУ. Для встановлення відповідності електронної медичної інформаційної  системи технічним вимогам адміністратором проводиться тестування. Вже підключені медичні  інформаційні системи також періодично його проходять. 

Власником центральної бази даних, у тому числі майнових прав на програмне забезпечення  центральної бази даних, є держава у особі НСЗУ. Реєстр медичних записів, записів про  направлення та рецептів ведеться у центральній базі даних, розпорядником Реєстру та  володільцем його відомостей є НСЗУ. 

Створення, внесення, перегляд інформації та документів у центральній базі даних, внесення змін  та доповнень до них здійснюються користувачами відповідно до прав доступу, встановлених  Порядком функціонування електронної системи охорони здоров’я (затверджений постановою  КМУ від 25 квітня 2018 р. № 411) та нормативно-правовими актами, що регулюють порядок  ведення відповідних реєстрів. Оператори електронних медичних інформаційних системи та їх  працівники таких прав не мають. З переліком користувачів, що мають право доступу до  інформації та документів у центральній базі даних та їх правами можна ознайомитись у  вказаному Порядку. 

Також існує затверджений Міністерством охорони здоровʼя Порядок ведення Реєстру медичних  записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я (Наказ від  28 лютого 2020 року № 587) відповідно до якого записи, що вносяться до Реєстру (крім медичних  записів про погашення рецептів), підписуються кваліфікованим електронним підписом лікарів,  молодших спеціалістів з медичною освітою, медичних адміністраторів, які вносять записи до  Реєстру. Вказаним Порядком ведення Реєстру визначено, що у разі виявлення технічної  неточності у медичному записі, записі про направлення або рецепті особою, яка його внесла до  Реєстру, така особа повинна внести відповідні зміни до запису, а також повідомити про це 

пацієнта (його законного представника) телефоном, електронною поштою або іншим доступним  способом зв’язку протягом трьох днів з дня внесення таких змін. У випадку, якщо пацієнт (його  законний представник) або інша особа, яка має доступ до медичного запису, запису про  направлення або рецепту відповідно до наданих прав доступу, виявила технічну неточність або  недостовірну інформацію у медичному записі, записі про направлення або рецепті, пацієнт (його  законний представник) або така особа мають право особисто, у тому числі засобами комунікацій,  звернутись до особи, яка внесла такий запис до Реєстру, щодо внесення до системи відповідних  змін. Зазначена особа обов’язково повідомляє про це пацієнта (його законного представника)  телефоном, електронною поштою або іншим доступним способом зв’язку протягом трьох днів з  дня внесення таких змін. Зміни до інформації (крім інформації про стан здоров’я пацієнта), що  міститься у Реєстрі, за заявою пацієнта (його законного представника) також здійснюються НСЗУ  у порядку, передбаченому пунктом 26 Порядку функціонування електронної системи охорони  здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411. 

Також важливо зазначити, що право проведення верифікації відомостей в Реєстрі відповідно до  чинного законодавства належить Уповноваженим особи НСЗУ, а не операторам МІС. Саме  Уповноважені особи НСЗУ проводять верифікацію в порядку, встановленому законодавством, та  у разі виявлення невідповідностей вносять відповідні записи в Реєстр. 

Отже, порядок внесення медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній  системі охорони здоров’я регламентований законодавством і оператор медичної інформаційної  системи не має жодних прав або технічної можливості впливати та змінювати його, а може лише  реалізовувати відповідно до затверджених вимог. 

Додаток Helsi для смартфону: https://app.helsi.me/ 

Helsi.me — це сервіс запису на медичні послуги та безпечного зберігання медичних даних.  Сервіс дозволяє пацієнтам швидко і зручно записуватись на прийом до лікаря, діагностику,  аналізи, вакцинацію і замовляти медикаменти. Лікарням – брати участь у реформі  Міністерства охорони здоров’я і впорядкувати роботу клінік. Користувачами мобільного  додатку Helsi являються вже понад 4,6 млн людей, кількість бронювань консультацій на місяць  – 10 млн, кількість онлайн консультацій – 3 млн на місяць. Системою користуються понад  1300 установ охорони здоров’я і 42 000 лікарів по всій Україні.

Додаткова інформація:  [email protected], https://helsi.me/

Залишити відповідь