П’ятниця, 1 Грудня, 2023
Економіка

Названо вартість транспортного коридору з країнами Балтії

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Âëàäèìèð Ãðîéñìàí âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû, â Êèåâå, 6 äåêàáðÿ 2017 ã. Ôîòî Ìóñèåíêî Âëàäèñëàâ / POOL / ÓÍÈÀÍ

Загалом на дорожню галузь буде витрачено майже 56 мільярдів гривень.

На будівництво транспортного коридору Go highway, який з’єднає швидкісною дорогою Балтику і Чорне море, в 2019 році передбачено 4 мільярди гривень.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook.

“Траса GO Highway. Транснаціональний коридор, який з’єднає українські чорноморські порти Одеси та Миколаєва з польськими портами на Балтійському морі в Гданську, Гдині. Проект дуже важливий для логістики. Він спростить і здешевить перевезення вантажів від Балтійського до Чорного моря. В Україні проходить близько 1 тисячі кілометрів дороги. У 2019 році продовжимо масштабні ремонтні роботи. Закладаємо на це 4 мільярди гривень”, – написав він.

На будівництво, реконструкцію і ремонт доріг держзначення в 2019 році буде направлено близько 20 мільярдів гривень із загальної суми 34,4 мільярда гривень на дороги держзначення, яка закладена в Дорожньому фонді. В цілому на дорожню галузь буде витрачено майже 56 мільярдів гривень.

Залишити відповідь